Skip to content

Polityka prywatności Estebiel

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe naszych Klientów były bezpieczne, a my realizujemy przepisy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapewniamy Cię, że nasza firma stosuje się do zasad ochrony danych osobowych a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować żądanej usługi. W każdej chwili masz prawo do sprostowania i aktualizacji swoich danych osobowych, a także ich usunięcia w sytuacji, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Edyta Wróblewska Estebiel, Kamienica Artystyczna, ul. Białostocka 22 lok. 31, 03-741 Warszawa, tel. 575 105 105, e-mail: kontakt@estebiel.pl

Ochrona danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko przeszkoleni pracownicy, którzy podpisali stosowne oświadczenia zobowiązujące ich do ochrony danych osobowych.

Dla systemu komputerowego zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Z podmiotami, z którymi współpracujemy podpisujemy umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Chronimy Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia Karty Klienta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie usługi tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza. Stając się naszym Klientem wypełniasz kwestionariusz jeden raz i oszczędzasz czas.

W trakcie rejestracji prosimy o:

– imię i nazwisko, adres, telefon, adres mailowy, datę urodzenia,

– informacje o stanie zdrowia niezbędne do wykonania danej usługi (informacje o ciąży, laktacji, klaustrofobii, alergii i uczuleniach, niedawno przebytych operacjach i leczeniu farmakologicznym).

W przypadku, gdy postanowisz nie podawać nam ww. danych niezbędnych do wykonania usługi lub nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować zamówionej usługi.

System informatyczny, z którego korzystamy, automatycznie gromadzi dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, adresu wejścia na naszą stronę.  Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia  rozpoznania Ciebie i dostosowania strony internetowej do Twoich potrzeb.

Estebiel wykorzystuje cookies do:

– zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

– tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności naszych partnerów

Starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych. Korzystamy wyłącznie z usług podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

– nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy, tj. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, pocztowe i kurierskie;

– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe).

Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszej firmy.

Kontakt Estebiel kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego numeru telefonu i e-maila.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 575 105 105, lub e-mail  e-mail: kontakt@estebiel.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW ESTEBIEL

Z przyjemnością informujemy, że dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe naszych Klientów były bezpieczne, a my realizujemy przepisy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapewniamy Cię, że nasza firma stosuje się do zasad ochrony danych osobowych a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

W związku z wymogami RODO informujemy Państwa że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ewa Paradowska Estebiel, Kamienica Artystyczna, ul. Białostocka 22 lok. 52, 03-741 Warszawa, tel. 575 105 105, e-mail: kontakt@estebiel.pl;
 2. Celem przetwarzania danych przez Administratora jest realizacja zadań związanych z zakresem prowadzenia działalności, tj:,
  – zawarcie umowy i wykonanie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9),
  – marketing bezpośredni produktów lub usług (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
  – spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  – tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu umawiania wizyt, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora tj. usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, pocztowe i kurierskie;
 4. W zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych;
 5. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości współpracy lub ograniczeniem korzystania z naszych usług.